Wolna Strefa

Kadra

Kierownik/Wychowawca Klubu WS - Dominika Mrożek, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji; resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Odbyła praktyki w Wolnej Strefie, a prace rozpoczęła w 2015r. Zainteresowania; jogging, gotowanie, wędkarstwo, plastyka.

 

Wychowawca Klubu WS - Małgorzata Musiał, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji; resocjalizacja i profilaktyka społeczne. Prace w Wolnej Strefie rozpoczęła w 2015r. Zainteresowania to; sport, plastyka, gotowanie i muzyka.